Vacature: centrale ondersteuner welzijn en brugfunctie (80%)

De jeugdwelzijnswerkers van D’BROEJ zijn actief in onze acht lokale werkingen, verspreid over Brussel. We werven een centrale jeugdwelzijnsondersteuner aan die deze eerstelijnswerkers ondersteunt en omkadert, D’BROEJ als welzijnsspeler vertegenwoordigt en signaaldossiers opstelt. Je werkt constructief mee aan oplossingen voor concrete casussen én kan deze in een maatschappelijke context plaatsen om de brugfunctie van  D’BROEJ op te nemen. Solliciteer voor 7 maart.


Context
D'BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren in wijken met veel kansarmoede. D’BROEJ realiseert haar missie via wijkgerichte deelwerkingen.

Deze deelwerkingen maken via hun activiteiten en projecten kinderen en jongeren sociaal weerbaarder, reiken hen vaardigheden, houdingen en kennis aan die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Ze zijn er voor kinderen en jongeren van 6 tem 25 jaar en hebben een dagelijkse werking na school, weekends, kampen, projecten, internationale uitwisselingen en veel meer. D’BROEJ vertrekt vanuit de vrije tijd maar raakt vanuit haar welzijns- en brugfunctie alle levensdomeinen.  Als professionele regionale organisatie trachten we ook de positie van onze kinderen en jongeren in de stad en in de samenleving te versterken.

Functieomschrijving:
De centrale jeugdwelzijnsondersteuner is de aansturende en ondersteunende kracht binnen het team van lokale jeugdwelzijnswerkers.
 

Je verantwoordelijkheden:
- Je ondersteunt lokale jeugdwelzijnswerkers door informatie op maat toegankelijk te maken en door te geven.
- Je bent een klankbord voor lokale jeugdwelzijnswerkers in het omgaan met uitdagende casussen.
- Je zorgt, in samenwerking met de personeelsverantwoordelijke, voor een vormingsaanbod op maat voor jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers.
- Je bouwt een netwerk uit van regionale partners en vertegenwoordigt D’BROEJ in overlegplatformen, vergaderingen, etc..
-  Je verzamelt gegevens en casussen en bouwt van hieruit rond thema’s signaaldossiers op.
- Je coördineert de rapportage aan de overheden

Competenties, kennis en vaardigheden:
- Kennis hebben van het doelpubliek: Je kent de realiteit waarin het doelpubliek opgroeit. Je bent sociaal en moreel betrokken (de uitdagingen, drempels,… waarmee ze geconfronteerd worden)
- Plannen en organiseren: Je kan doelen en prioriteiten bepalen en vastleggen in acties. Je werkt gestructureerd en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
- Communicatief: je kan op maat communiceren – zowel met terreinwerkers als met een partnerorganisatie of overheid. Daartoe beheers je zowel het Nederlands als Frans, mondeling en schriftelijk.
- Leiden: je kan groepsprocessen leiden en werkt hiervoor methodisch en op maat.
- Analytisch: Je kan theorie en praktijk aan elkaar koppelen. Je kan gegevens analyseren en conclusies formuleren.
- Flexibel: je beseft dat de maatschappij steeds evolueert en dat sociaal werkers mee moeten evolueren. Je stelt je eigen aanpak regelmatig in vraag en past aan waar nodig.


Ons Aanbod
• Deeltijds contract 80% van onbepaalde duur.
• Een uitdagende job in een door waarden gedreven Brusselse jeugdorganisatie.
• Verloning conform PC 329.01, met woonwerkvergoeding en telefoonvergoeding.
• Je werkplaats is het centrale ondersteuningsteam van D’BROEJ en ligt aan het kanaal in Molenbeek op 5 minuten wandelen van metrostation ‘Graaf van Vlaanderen’,  maar je staat dagelijks in direct contact met de 8 lokale jeugdwelzijnwerkers en coördinatoren.

Interesse?
• Stuur je CV en motivatiebrief tegen 7 maart naar lies.verhoeven[at]dbroej.be.
• Met vragen kan je steeds terecht bij Lies Verhoeven op 02/412.06.50 en lies.verhoeven[at]dbroej.be
• Meer informatie over D’BROEJ vind je ook op www.dbroej.be.