Over D'Broej

 Brussel is een zeer jonge stad. Nergens in België loopt er relatief zoveel jong bloed rond. Maar veel van dit jong talent wordt spijtig genoeg nog onderbenut. De meeste van deze kinderen en jongeren wonen in de meest arme gebieden van Brussel: in de wijken met de hoogste bevolkingsdichtheid en het minste groen, de hoogste werkloosheid, de meeste armoede, de slechtste huisvestingssituatie, …

D'BROEJ vzw, “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren  in een aantal van de meer achtergestelde buurten in Brussel: Zwarte Vijvers in Molenbeek, Chicagowijk, Anneessenswijk en Oud-Laken in Brussel-Stad, Peterbos en Kuregem in Anderlecht, Wijk Chambéry in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, bieden we een positieve belevingsruimte waarin jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien.

D'BROEJ ontwikkelt deze initiatieven zowel rechtstreeks als via de uitbouw en ondersteuning van wijkgerichte jeugdwerkingen. Deze jeugdwerkingen hebben als doel kinderen en jongeren sociaal weerbaar te maken en hen vaardigheden, houdingen en kennis aan te reiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en die hun positie in de samenleving versterken. Door samenwerkingsverbanden willen we signalen geven aan het beleid en structurele veranderingen op de maatschappelijke agenda zetten.

Daarnaast ontwikkelt D'BROEJ een jeugdwelzijnspijler waarmee we op het vlak van een aantal welzijnsthema's preventieve acties opzetten naar groepen ouders, tieners en jongeren toe en werken we aan de individuele hulpverlening en doorverwijzing van jongeren. We komen op voor hun rechten en belangen met het oog op de structurele verbetering van hun positie in de maatschappij.

D'BROEJ vzw is opgericht op 24 september 2008 en is vanaf januari 2010 actief werkzaam als fusie-vzw voor haar deelwerkingen. Momenteel zijn dit: MJ Chicago (Brussel), Centrum West (Molenbeek), Brussels Boxing Academy (Brussel), Ratatouille (Schaarbeek), Vereniging Marokkaanse Jongeren (Molenbeek), MIKS (Laken),  Jongerenwerking Peterbos (Anderlecht) en de jeugdwerking van Chambéry (Etterbeek). D’BROEJ werkt daarnaast als steunpunt nauw samen met een aantal werkingen. Het gaat onder ander om WMKJ Foyer (Molenbeek) en LA J (Molenbeek).