Contact koepel

De centrale zetel van de koepelorganisatie bevindt zich aan

vzw D'Broej
Henegouwenkaai 29 / 6
1080 Brussel(tel) 02 412 06 50
(fax) 02 412 06 59
info(at)dbroej.be

Wie is Wie

 
Inge Loodsteen coördinatie
   
Martine Christiaens administratief medewerker
Songul Koç boekhouding
Caroline Van Kerckhoven projectmedewerker
Nadia Scheys communicatie & fondsenwerving
   
Karen Hillen jeugdwelzijnswerker
Ismael Bouzammour jeugdwelzijnswerker
Marijke Van Meulder jeugdwelzijnswerker
Han De Meulemeester brede school molenbeek
Dimitri Dumortier brusec (brede school secundair)