D'BROEJ ZOEKT EEN VERANTWOORDELIJKE PERSONEELSBELEID

D’Broej stelt 70 personeelsleden tewerk en is op zoek naar een verantwoordelijke personeelsbeleid. Een gepassioneerd en gedreven collega die samen met het team van 8 coördinatoren en de Algemeen Coördinator de krijtlijnen uittekent van een personeelsbeleid op maat. Verbondenheid creëren en professionalisering staan hierbij centraal. 

Context


De 8 jeugdwerkingen van D’Broej zetten voor kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus activiteiten op: artistieke en culturele ateliers, sport- en speelkampen, filmprojecten en nog veel meer. Hoofddoel daarbij is om hen te helpen om zelfzekerder, weerbaarder en veerkrachtiger te worden. Elke werking doet dat in functie van haar publiek en haar wijk: Centrum West en VMJ in Molenbeek, Peterbos in Anderlecht, Miks in Laken, Chicago en BBA in 1000 Brussel, Chambéry in Etterbeek en Ratatouille in Schaarbeek.

D’Broej stelt 70 personeelsleden tewerk en is op zoek naar een verantwoordelijke personeelsbeleid. Een gepassioneerd en gedreven collega die samen met het team van coördinatoren de krijtlijnen uittekent van een personeelsbeleid op maat. Verbondenheid creëren en professionalisering staan hierbij centraal.

Als personeelsverantwoordelijke ben je lid van het centrale ondersteuningsteam, aangestuurd door de algemene coördinator.

Functieomschrijving

In eerste instantie

- ondersteuning bieden aan de coördinatoren in lokale personeelszaken
- het taalbeleidsplan verder implementeren
- welzijnsbeleid verder uitwerken op basis van tevredenheidsbevraging
- concrete dossiers zoals knelpunten in werktijdregistratie uitwerken
- de administratieve HR medewerker aansturen en als back up fungeren waar/wanneer nodig

Op langere termijn
- toewerken naar vormingsbeleid en persoonlijke ontwikkelingstrajecten
- uitwerken van beleid rond aanwerving, onthaal, door- en uitstroom
- interne communicatie ondersteunen en verder stroomlijnen
- andere zaken die vallen onder personeelsbeleid zoals het arbeidsreglement, externe partners, netwerk uitbouwen
 

Functievereisten
- Ervaring en persoonlijkheid
 Je hebt ervaring met het uittekenen en implementeren van een personeelsbeleid op maat
 Je kan de cultuur en prioriteiten van een organisatie aanvoelen en hier verder op bouwen
 Je hebt een coachende leiderschapsstijl, kan actief luisteren en fijngevoelig bemiddelen
 Je kan doelstellingen rond professionele ontwikkeling, welzijn op het werk, e.a. omzetten in concrete acties
 Je bent communicatief, overtuigend en inspirerend voor anderen

- Kennis
 Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en Frans. Kennis van andere talen is een troef
 Je bent vertrouwd met MS Office
 Je vindt je weg in de arbeidswetgeving
 Je hebt kennis van verschillende communicatiemethodes/tools en je kan ze vlot gebruiken


Aanbod
 Een voltijds contract van onbepaalde duur
 Een uitdagende job voor een functie in volle ontwikkeling 
 Een door waarden gedreven Brusselse jeugdorganisatie als werkgever
 Een verloning conform PC 329.01 met woonwerkverkeer- en telefoonvergoeding
 Verder professionalisering mogelijk om je eigen HR-competenties te versterken
Je werkplaats is het centrale ondersteuningsteam van D’Broej en ligt aan het kanaal in Molenbeek op 5 minuten wandelen van metrostation ‘Graaf van Vlaanderen’,  maar je staat dagelijks in direct contact met de 8 lokale coördinatoren en hun teams.

Interesse?
 Stuur je CV en motivatiebrief tegen 30 september naar martine.christiaens(at)dbroej.be.
 Met vragen kan je steeds terecht bij Inge Loodsteen op 02/412.06.50 en inge.loodsteen(at)dbroej.be
 Meer informatie over D’Broej vind je ook op www.dbroej.be