Vacature: coördinator voor jeugdwerking Chicago in centrum Brussel

Als coördinator van jeugdwerking Chicago sta je met je twee voeten in de realiteit van Brusselse stadskinderen en  -jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je bundelt de krachten van je team om de missie van D’BROEJ lokaal te vertalen naar een jeugdwerkaanbod dat aansluit bij de noden van de kinderen en jongeren uit de wijk. En dat doe je constructief  en met aanstekelijk enthousiasme. Bij zo’n brugfunctie tussen kinderen en jongeren, jeugdwerkers, ouders, collega’s en partnerorganisaties hoort natuurlijk iemand die helder communiceert.

Context
D'BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) is het geheel van 8 wijkgerichte jeugdwerkingen in Brussel. D'BROEJ draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren in wijken met veel kansarmoede.
De jeugdwerkingen maken via hun activiteiten en projecten kinderen en jongeren sociaal weerbaarder reiken hen vaardigheden, houdingen en kennis aan die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid alsook hun positie in de samenleving versterken.
Jeugdhuis Chicago is er voor kinderen en jongeren van 6 tem 25 jaar en kent een dagelijkse werking na school, weekends, kampen, projecten, internationale uitwisselingen en veel meer.

Functieomschrijving
De lokale coördinator neemt de eindverantwoordelijkheid op in JH Chicago voor het uitvoeren van de missie van de organisatie, de realisatie van de beleidsdoelstellingen (beleidsplan) en de planning. Hij of zij leidt het team van 9 medewerkers op een participatieve en inspirerende manier en stuurt het aanbod in overeenstemming met de missie, de visie en de planning van de organisatie.
De lokale coördinator wisselt uit met de andere coördinatoren van de deelwerkingen Ze vormen samen het beleidsteam en staan onder leiding van de algemeen coördinator.

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:
• Je hebt een sterke affiniteit met de visie en missie van D’BROEJ.
• Je hebt leidinggevende ervaring.
• Je hebt een open, hartelijke houding t.o.v. alle mensen die over de vloer komen in de deelwerking en de organisatie.
• Je bent flexibel, dynamisch en positief ingesteld.
• Je bent communicatief en handelt met integriteit, discretie en respect voor anderen.
• Je bent resultaatsgericht, komt gemaakte afspraken na en respecteert deadlines.
• Je bent enthousiasmerend, overtuigend en inspirerend voor anderen.
• Je bent constructief uitdagend voor jezelf en voor anderen en hebt een oplossingsgerichte geest.

Vaardigheden en kennis
• Leiding geven

o Motiveren: groepsdynamisch werken, aandacht voor het individu en de groep hebben, conflicten hanteren, participatief en in veiligheid voor iedereen werken.
o Sturing: visionair zijn voor de werking. In relatie tot de wijk, de jongeren, de partners in de wijk het kompas van Chicago uitzetten en stapsgewijs uitwerken.
o Verantwoordelijk zijn: regels en afspraken hanteren (voor personeel, jongeren, ouders, middelen en gebouw), beslissingen nemen.
o Vertrouwenspersoon zijn en een correcte deontologie hanteren in het omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Pedagogische kennis en ervaring: jeugdwerk, kennis van de doelgroep en haar leefomgeving; kennis en ervaring bij het opzetten van projecten, groepsdynamisch werken en omgaan met conflicten.
• Een goede beheersing van het Nederlands en het Frans is noodzakelijk.

De lokale coördinator draagt verantwoordelijkheid in volgende domeinen:

Inhoudelijk/programmatorisch:
• Je vertaalt de visie van D'BROEJ en de jeugdwerking in een degelijk jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren uit de wijk en bewaakt de kwaliteit en de inhoudelijk insteek van de activiteiten die opgezet worden.
Personeel:
• Je motiveert en ondersteunt je team in zowel de dagelijkse werking als het toekomstperspectief van de jeugdwerking en staat in voor de implementatie en opvolging van een kwalitatief personeelsbeleid, op maat van de diversiteit in je team, en voor het uitvoeren van de opvolgingssystemen en procedures in de organisatie
Mee richting geven aan D’BROEJ:
• Als lokale coördinator zit je ook mee in de cockpit van D’BROEJ als organisatie: je maakt deel uit van het beleidsteam dat input geeft voor de strategische lijnen, signalen uit de praktijk naar de oppervlakte brengt en onderling uitwisselt.  
Communicatief:
• Je zorgt dat er binnen je deelwerking een vlotte, efficiënte en aangename communicatie is zodat iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilen van de jeugdwerking en D’BROEJ in het algemeen. Je vertegenwoordigt de deelwerking en behartigt haar belangen extern ten aanzien van organisaties en diensten
Financieel:
• Je beheert het budget dat ter beschikking gesteld wordt aan de jeugdwerking voor de vaste kosten van de jeugdwerking en het organiseren van activiteiten, in overeenstemming met de afspraken gemaakt met de algemeen coördinator, aan wie je ook rapporteert. Je gaat indien nodig op zoek naar extra inkomsten via projectoproepen of partnerschappen.
Administratief:
• Je zorgt voor correcte administratieve opvolging van de geldende procedures, op het vlak van personeelsadministratie, verzekeringen en financiën.

Ons Aanbod
• Voltijds contract van onbepaalde duur.
• Een uitdagende job met standplaats op JH Chicago, centrum van Brussel in een door waarden ge-dreven Brusselse jeugdorganisatie.
• Verloning conform PC 329.01 (barema B1a), met woonwerkverkeer- en telefoonvergoeding.

Interesse ?

• Stuur je CV en motivatiebrief tegen 4 mei naar lies.verhoeven[at]dbroej.be.
• Met vragen kan je steeds terecht bij Lies Verhoeven op 02/412.06.50 en lies.verhoeven[at]dbroej.be
• Meer informatie over D’BROEJ vind je ook op www.dbroej.be.