Kompas van D'Broej

Het meerjarenplan van D'Broej, laat zich samenvatten tot een kompas. Er zijn 4 externe assen en 4 interne assen. De externe assen hebben betrekking op onze relatie met ons doelpubliek, de interne op onze eigen werking als organisatie.