Giften


Giften aan D'Broej zijn nu fiscaal aftrekbaar - vanaf 40€ sturen we je een fiscaal attest. Stort op rekeningnummer BE75 5230 8136 1251. Het is money well spent want het geld investeren we in projecten, kampen, activiteiten voor de kinderen en jongeren van D'BROEJ. En jij geniet 45% fiscaal voordeel.

Praktisch

Stort je gift op BE75 5230 8136 1251.

Als je je rijksregisternummer vermeldt, zorgen we ervoor dat het bedrag meteen in je vooringevuld tax-on-web formulier staat.

Uiteraard kunnen ook bedrijven en ondernemingen een gift doen - vermeld dan het ondernemingsnummer of BTW-nummer.

Ook als je liever een maandelijkse permanente opdracht geeft aan je bank en zo op jaarlijkse basis de 40€ overschrijdt, heb je recht op een fiscaal attest.

Je fiscaal attest ontvang je in mei van het volgende jaar.

Nog vragen ivm giften?

info@dbroej.be