• Een groepje meisjes zit aan de grote tafel midden in de tuin ijverig een vriendschapsbandje te vlechten. Tieners zingen mee met een zomerhit die door de geluidsbox klinkt. Een paar jongens ruilen de badmintonrakketten in...
  • D'BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie van kinderen en jongeren in wijken met veel kansarmoede. D’Broej...
  • D’Broej heeft een brede waaier aan projecten lopen. Als verantwoordelijke projectbeheer zorg je er mee voor dat de eerstelijnswerkers vlot hun kerntaak kunnen opnemen: een jeugdwerkaanbod en welzijnsondersteuning dat...

Facebook likebox