ANIMAVONTUUR

Er even tussenuit om alles eens goed op een rijtje te zetten? Een animatorcursus om je competenties bij te schaven? Begeleiding richting een job en/of een opleiding? INSCHRIJVINGEN lopen NU! We vertrekken in april met een groep meisjes!

Ben jij tussen 18 en 25 jaar en woon je in Brussel? Heb je zin in avontuur? Zou je graag met kinderen en jongeren willen werken, maar heb je geen diploma secundair onderwijs? Je kan je behelpen in het Nederlands?

Dan is ANIMAVONTUUR jouw avontuur richting een diploma of job als kinderbegeleider!

In oktober trekken we samen met 12 jongeren 10 op avontuur in de Vogezen. Aansluitend organiseren we een animatorcursus. En terug in Brussel begeleiden we je zodat je tegen de zomer in het bezit bent van:

 • een attest animator
 • een attest levensreddend handelen bij kinderen
 • een pak levenservaring en zelfkennis
 • een groep nieuwe vrienden
 • werkervaring (stage)
 • een duidelijk plan voor de toekomst: aan het werk als kinderbegeleider (2,5 – 12 jaar) en/of een opleiding tot kinderbegeleider (0 – 2,5 jaar of 2,5 – 12 jaar) aan het CVO of toch nog iets helemaal anders!

ANIMAVONTUUR?

ANIMAVONTUUR is een gratis alternatief opleidings– en begeleidingstraject en zal jaarlijks 12 jongeren versterken en begeleiden naar een job als kinderbegeleider. We richten ons op jongeren die afgehaakt zijn van school en nood hebben aan een extra boost.

 Het eerste deel van het traject bestaat uit een verblijf van 10 dagen in de bergen, een animatorcursus, modulaire vormingen en individuele begeleiding. We werken aan persoonsversterkende competenties (zelfvertrouwen, zelfkennis, kritisch denken, zelfzorg, …), pedagogische vaardigheden (noodzakelijke vaardigheden voor de job van kinderbegeleider), algemene arbeidscompetenties en levensreddend handelen bij kinderen.

 Aan het einde van het eerste traject (na 3 maanden) beschikt de jongere over een attest animator in het jeugdwerk en een attest levensreddend handelen bij kinderen. De jongere heeft bovendien meer zelfvertrouwen en zelfinzicht, beschikt over pedagogische competenties en arbeidscompetenties en heeft een plan voor de toekomst.

Tijdens het tweede deel van het traject begeleiden we de jongere bij het realiseren van dat toekomstplan. Er zijn verschillende opties. Zo kan de jongere bijvoorbeeld meteen aan de slag gaan als kinderbegeleider in de naschoolse opvang. Een tweede optie is om – met zicht op een diploma secundair onderwijs – bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) een verdere opleiding te volgen als kinderbegeleider (baby’s en peuters of schoolgaande kinderen). Een combinatie van beide opties is ook mogelijk. We ondersteunen de jongere met individuele begeleiding, terugkommomenten en verdere vorming op maat.

ANIMAVONTUUR, jouw avontuur richting een diploma of job als kinderbegeleider, is een project in samenwerking met VDAB.

DOELGROEP

Wij zijn op zoek naar jongeren die nood hebben aan een versterkend traject, die geconfronteerd worden met drempels, maar gemotiveerd zijn om dit traject af te ronden.

Voorwaarden:

 • Tussen 18 en 25 jaar.
 • Woonplaats in Brussel.
 • Gemotiveerd om als kinderbegeleider aan de slag te gaan.
 • Nood aan extra begeleiding en vorming.
 • Voorrang aan jongeren zonder secundair diploma.

Programma

Januari - maart

Werving van de kandidaten.

Rekrutering en selectie aan de hand van diepte-interviews met kandidaten.

April 

Mei

Buitenlandse ruptuur.

+

Animatorcursus.

Verblijf van 10 dagen in de Vogezen. Werken aan persoonsversterkende competenties.

Inzetten op pedagogische vaardigheden.

Juni - Augustus

Gezamenlijk voortraject.

Wekelijkse vormingsmodules (algemene arbeids-competenties, pedagogische vaardigheden, EHBO),

individuele begeleidings-momenten, animatorstage en evaluatiemoment.

September- ...

Toekomstplan, opties:

- traject naar werk,

- opstart CVO,

- start taaltraject.

Individuele begeleiding en terugkommomenten.

 

Kent u jongeren die graag kinderbegeleider willen worden? Of wenst u graag meer informatie?
Neem dan zeker contact op met:

Tel: 0488/405265
E-mail: ANIMAVONTUUR@dbroej.be
Instagram: animavontuur.dbroej 
Of laat je gegevens hier achter INSCHRIJVEN