ANIMAVONTUUR

Kent u Brusselse jongeren tussen 18 en 25 jaar die graag met kinderen willen werken, maar geen diploma secundair onderwijs hebben? Dan stellen we u met veel enthousiasme het nieuwe project ANIMAVONTUUR van D’Broej vzw voor!

 ANIMAVONTUUR is een gratis alternatief opleidings– en begeleidingstraject en zal jaarlijks 12 jongeren versterken en begeleiden naar een job als kinderbegeleider. We richten ons op jongeren die afgehaakt zijn van school en nood hebben aan een extra boost.

 Het eerste deel van het traject bestaat uit een verblijf van drie weken in de bergen, een animatorcursus, modulaire vormingen en individuele begeleiding. We werken aan persoonsversterkende competenties (zelfvertrouwen, zelfkennis, kritisch denken, zelfzorg, …), pedagogische vaardigheden (noodzakelijke vaardigheden voor de job van kinderbegeleider), algemene arbeidscompetenties en levensreddend handelen bij kinderen.

 Aan het einde van het eerste traject (na 3 maanden) beschikt de jongere over een attest animator in het jeugdwerk en een attest levensreddend handelen bij kinderen. De jongere heeft bovendien meer zelfvertrouwen en zelfinzicht, beschikt over pedagogische competenties en arbeidscompetenties en heeft een plan voor de toekomst.

Tijdens het tweede deel van het traject begeleiden we de jongere bij het realiseren van dat toekomstplan. Er zijn verschillende opties. Zo kan de jongere bijvoorbeeld meteen aan de slag gaan als kinderbegeleider in de naschoolse opvang. Een tweede optie is om – met zicht op een diploma secundair onderwijs – bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) een verdere opleiding te volgen als kinderbegeleider (baby’s en peuters of schoolgaande kinderen). Een combinatie van beide opties is ook mogelijk. We ondersteunen de jongere met individuele begeleiding, terugkommomenten en verdere vorming op maat.

ANIMAVONTUUR, jouw avontuur richting een diploma of job als kinderbegeleider, is een project in samenwerking met VDAB.

DOELGROEP

Wij zijn op zoek naar jongeren die nood hebben aan een versterkend traject, die geconfronteerd worden met drempels, maar gemotiveerd zijn om dit traject af te ronden.

Voorwaarden:

  • Tussen 18 en 25 jaar.
  • Woonplaats in Brussel.
  • Geen secundair diploma.
  • Gemotiveerd om als kinderbegeleider aan de slag te gaan.
  • Nood aan extra begeleiding en vorming.
  • Kent voldoende Nederlands of kan op korte / middellange termijn voldoende Nederlands leren om de opleiding ‘Kinderbegeleider’ te volgen of als kinderbegeleider in de voor- en naschoolse opvang (niveau 2.2) te werken.

Programma

Juni – augustus

Werving van de kandidaten.

Rekrutering en selectie aan de hand van diepte-interviews met kandidaten.

Oktober

Buitenlandse ruptuur.

+

Animatorcursus in Frankrijk.

Verblijf van 3 weken in de Franse Alpen. Werken aan persoonsversterkende competenties.

Inzetten op pedagogische vaardigheden.

November – december

Gezamenlijk voortraject.

Wekelijkse vormingsmodules (algemene arbeids-competenties, pedagogische vaardigheden, EHBO),

individuele begeleidings-momenten, animatorstage en evaluatiemoment.

Januari 2024

Toekomstplan, opties:

- traject naar werk,

- opstart CVO,

- start taaltraject.

Individuele begeleiding en terugkommomenten.

 

Kent u jongeren die graag kinderbegeleider willen worden? Of wenst u graag meer informatie?
Neem dan zeker contact op met:

E-mail: ANIMAVONTUUR@dbroej.be