Brede School Molenbeek


BroM wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Molenbeek die Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen, vergroten door het opzetten of verstevigen van netwerken tussen alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen en jongeren.

Welke ontwikkelingskansen?

Gezondheid, veiligheid, talentonwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie en voorbereiding op de toekomst.

Hoe een brede leer- en leefomgeving tot stand brengen?

Verbreden: Kinderen en jongeren meer kansen bieden om een brede waaier aan ervaringen op te doen en zich veelzijdig te ontwikkelen.
Versterken: Het wegwerken van hindernissen die het voor de kinderen en jongeren moeilijk maken om ervaringen op te doen, en het ondersteunen van (anderen in) de omgeving van kinderen en jongeren.
Breed leren: Kinderen en jongeren competenties laten verwerven in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context.

Wil je meer informatie?
Neem contact op met de Brede Schoolcoördinator:

- BroM Historisch Molenbeek
Yuri Picalausa | yuri.picalausa(at)dbroej.be | 02 412 06 54
Henegouwenkaai 29/6 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek

- BroM Nieuw Molenbeek
Busra Gogce | bgogce(at)demolenketjes.brussels | 0491 86 60 30
vzw De Molenketjes - Ninoofsesteenweg 124A - 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Of neem gerust een kijkje op onze facebook of website.