Brede School SecundairKinderen en jongeren groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. In Brussel hebben daarnaast ook maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een grote impact op hun leven. Kinderen en jongeren hebben heel wat competenties nodig om in deze grootstedelijke realiteit mee vorm te geven aan hun leven en hun omgeving. Maar die competenties verwerven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat, door iedereen die zorg voor hen draagt.

De Brede School kan hierop een antwoord zijn. Het is een benadering om via een duurzame, doelgerichte en gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren. 

BruSec is de enige Brede school in Brussel die zich exclusief richt tot jongeren in het secundair onderwijs. De diversiteit van leerlingen die aanwezig is op de Brusselse Nederlandstalige scholen geeft vaak aanleiding tot denken in cliché’s. Niets doet deze jongeren meer onrecht aan. BruSec gelooft rotsvast in hun kwaliteiten en zet onvoorwaardelijk de schouders mee onder hun talentontwikkeling.

BruSec heette vroeger Brom+, waarbij de letter M verwees naar Molenbeek. Met partners in Laken en Anderlecht kon een nieuwe naam niet uitblijven. BruSec staat voluit voor Brede School voor Brussels Secundair Onderwijs.