Over betrokkenheid en vertrouwen. Reactie op de uitspraken van Minister Crevits

Reactie op de uitspraken van Minister Crevits over de betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen

Als eerstelijns jeugdwerkorganisatie komen de medewerkers van D’Broej dagelijks in contact met jongeren in de Brusselse kansarme wijken én met hun ouders. Onze jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerker doen immers veel welzijnsondersteuning rond onderwijs. We volgen de discussie naar aanleiding van de uitspraken van Minister van Onderwijs Crevits over de betrokkenheid van allochtone ouders de voorbije dagen dan ook aandachtig.

Vanuit de praktijk stellen we vast dat de betrokkenheid van ouders in de armere wijken van Brussel - met een hoog percentage bewoners met een migratieachtergrond - op de schoolloopbaan van hun kinderen net heel groot is. De vraag naar huiswerkbegeleiding, hulp bij inschrijvingen op school en begeleiding van een jeugdwelzijnswerker naar een oudercontact is enorm.

Via de oudertafels die we in verschillende jeugdhuizen organiseren ontmoeten we de ouders van de jongeren die in onze jeugdhuizen over de vloer komen. De gesprekken gaan over allerhande opvoedkundige thema’s en al gauw blijkt wat voor hen de struikelblokken zijn in de opvoeding. Tijdens die oudertafels gaan we ervan uit dat ouders de experts zijn van hun kinderen, we valoriseren hen in hun rol als ouder. Ouders versterken er elkaar ook door informatie en ervaringen uit te wisselen. Kortom, uit die dialoog met ouders als gelijkwaardige gesprekspartners in een veilige, informele context, weerklinkt het engagement naar hun kinderen toe. En daar mag gerust een tas koffie bij…

Ouders vragen onze jeugdwelzijnswerkers vaak om hen te vergezellen naar de school van hun kinderen: naar het oudercontact, wanneer er een conflict is met hun zoon of dochter, om hun kinderen in te schrijven in een school enzovoort. Ze ervaren de drempel vaak als te hoog om dat contact alleen aan te gaan. Een schoolomgeving is voor een aantal onder hen onbekend en officieel terrein waar ze zich niet 100% op hun gemak voelen. Daarom juichen we volgend initiatief van een Brusselse school volop toe: tijdens de pedagogische studiedag gaan de leraren op bezoek bij de ouders van de kinderen van hun klas. Ouders die dat willen, ontvangen de leraar van hun kind bij hen thuis. Dat is de ideale start voor het nieuwe schooljaar: het ijs is gebroken, er is een persoonlijk contact en zowel leraar als ouder hebben impliciet hun bereidheid tot samenwerken geuit. Maar ook kleinere initiatieven kunnen de ouders vertrouwen inboezemen: een informele babbel aan de schoolpoort, een ouderontbijt op de speelplaats, een maandelijkse uitwisseling onder ouders…

Scholen die actief met andere (buurt)partners samenwerken slagen er ook uitstekend in om veel ouders bij hun schoolproject te betrekken. Partners als Brede School, lokale verenigingen en zelforganisaties bereiken de bewoners van de wijk rond de school in een andere context (via de vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld). Het vertrouwen dat die organisaties opgebouwd hebben, straalt via een samenwerking  af op de school. Vertrouwen is een essentiële factor in het contact tussen ouders en de school.

Ten slotte kunnen we Minister Crevits op het hart drukken dat heel wat jongeren met een migratieachtergrond staan te springen om een carrière op te bouwen in het onderwijs. Een ‘gekleurd’ lerarenkorps samenstellen is zeker mogelijk - die generatie staat klaar!