Peterbos in perspectief

Jongeren bekogelen de politie met stenen. Jongeren vallen MIVB-controleurs aan. Jongeren gooien met stenen naar een tv-ploeg. Dat zijn de recentste mediaberichten over de Peterboswijk. Verbazingwekkend? Helemaal niet. Althans niet voor de veldwerkers van D’Broej, Samenlevingsopbouw en Femma Quartier die er al 25 jaar actief zijn.

Deze feiten zijn ook niet het échte probleem van Peterbos. Ze zijn slechts een trieste episode uit een lang verhaal. Een verhaal van drugs- en wapenhandel die openlijk plaatsvindt - ’s avonds en bij valavond, maar ook overdag. De bewoners voelen zich onveilig want vanaf een bepaald uur nemen drugs- en wapendealers de open ruimtes tussen de sociale woonblokken over. Ouders houden hun kinderen vaak binnen. Jongeren sterven aan een overdosis.

Die feiten hebben we vanuit het jeugdwerk en opbouwwerk al meermaals gesignaleerd bij de bevoegde overheden. In eerste instantie zonder resultaat.

Peterbos is de voorbije jaren aan zijn lot overgelaten op gebied van huisvesting, veiligheid en menselijk kapitaal. De drugs- en wapendealers krijgen er vrij spel en zetten lokale tieners in. De wijk raakt geïsoleerd. En dat maakt van Peterbos een aantrekkingspool van andere criminaliteit. Zoals stenen gooien en vechten. Maar daarachter gaat een verhaal schuil van jeugdwerkers die kinderen voetbaltraining geven op een voetbalveld in erbarmelijke staat, terwijl er naast de lijn niet gesupporterd maar gedeald wordt.

Al is er verbetering in zicht: binnenkort wordt er een politie-antenne geïnstalleerd in het Peterbospark en via een wijkcontract worden er de komende vier jaar extra middelen ingezet om de openbare ruimte in te richten, ontmoetingsplekken te creëren en te investeren in sociaaleconomische projecten.

In de Peterboswijk wonen veel (jonge) werklozen, alleenstaande moeders en senioren. Al deze mensen hebben een beperkt inkomen. Het is voor hen, zowel mentaal als financieel, niet altijd makkelijk om uit het isolement van hun sociale woonwijk te komen. 

Enkel over het dealen, de onveiligheid en het isolement spreken zou de Peterboswijk onrecht aan doen. De overgrote meerderheid van de bewoners maakt er het beste van, ze zetten zich in om hun wijk aangenaam e, leefbaarder te maken. Jongeren doen vrijwilligerswerk in het jeugdhuis, senioren zorgen mee voor naschoolse begeleiding van kinderen, vaders bouwen met eigen handen een betere sportinfrastructuur. Trouwens, binnenkort is er zoals ieder jaar een wijkfeest in het Peterbospark.

Wat hebben de bewoners van Peterbos nodig? Op welke manier kunnen we deze positieve kiemen volop laten groeien?

Op korte termijn moet de rust terugkeren in de wijk. De veiligheid van bewoners en passanten dient gegarandeerd te worden. De installatie van een politie-antenne is daarin een eerste stap. Een nabijheidsaanpak met human touch is volgens ons de tweede voorwaarde. Peterbos heeft nood aan meer wijkagenten die het persoonlijk contact niet schuwen, die open staan voor dialoog en die zichtbaar zijn in de wijk.

De huidige renovatie van de meer dan 40 jaar oude woonblokken is een begin, maar daarnaast dient geïnvesteerd te worden in verbetering van de leefomgeving tussen die gebouwen: een speelplein, sportinfrastructuur, een ontmoetingsplek.

De enige business die nu in de wijk gedreven wordt is illegale business. Een gezonde wijk drijft gezonde handel. Peterbos heeft dus nood aan ondernemers, aan winkeliers. De handelaars zijn er de voorbije jaren beetje bij beetje weggetrokken, terwijl de lokale bakker, kruidenier of krantenhandelaar net zo nodig zijn voor het sociaal weefsel.

En er moet uiteraard ook geïnvesteerd worden in mensen. Dat gebeurt op volle toeren in Blok 3 van Peterbos. Daar verenigen de professionals van Samenlevingsopbouw, Femma Quartier en D’Broej hun krachten. De opbouwwerkers organiseren er bewoners om zich op een positieve manier in te zetten voor hun woon- en leefomgeving en investeren in de kracht van mensen om het samenleven in Peterbos aangenaam te maken. Femma zorgt dat de vrouwen uit de wijk elkaar ontmoeten, meer inzicht verwerven in verschillende thema's en deelnemen aan activiteiten. De jeugdwerkers zetten zich dag in dag uit in om de kinderen en jongeren van Peterbos te helpen bij hun proces naar mondige, zelfbewuste en constructieve burgers. Samen bereiken we honderden kinderen, jongeren en volwassen die óók dag in dag uit meewerken aan een betere leefbaarheid van Peterbos.

Dat menselijk kapitaal is goud waard. Maar het kan enkel schitteren als ook aan andere voorwaarden voldaan is: veiligheid, sociale cohesie en armoedebestrijding, ondernemerschap en buurtinfrastructuur.