UPDATE /// D'BROEJ zorgt voor laptops. Schenk een bijdrage!

UPDATE UPDATE UPDATE

Inmiddels roepen ook andere organisaties in het Brusselse jeugdwerk mee op om te doneren zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren digitaal kunnen gaan. Voor hun sociale contacten, schoolwerk en connectie met de buitenwereld. Samen springen we verder! De nieuwe growfunding vind je hier: https://www.growfunding.be/iedereendigitaal

--------

D'BROEJ zet een growfunding op onder het motto 'Iedereen digitaal, ook Brusselse kinderen en jongeren'. Tijdens de coronacrisis moeten zij hun schoolwerk online maken, maar velen hebben geen computer. D’BROEJ wil laptops bezorgen aan Brusselse kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie, om hun schooltaken te maken en om contact met de buitenwereld te vergemakkelijken. Wil je een bijdrage schenken? Klik hier!

D’BROEJ wil de digitale nood aanpakken bij Brussels jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. De digitale kloof is niet nieuw, de  coronacrisis maakt hun situatie des te schrijnender. Jongeren moeten online hun schooltaken opvolgen. Gratis internet is daarbij een goede voorzet, maar veel Brusselse kinderen en jongeren hebben geen computer. Ze riskeren hopeloos veel schoolachterstand op te lopen.
Minstens even belangrijk dan die opdrachten voor school is het contact met vrienden en leeftijdgenoten. Elkaar steunen, zorgen en tips delen en samen lachen verloopt bij velen tijdens deze lockdown via collectieve videochat en andere activiteiten. Ook daarvoor zijn laptops nodig. Het welzijn van onze jongeren is sowieso erg wankel, maatschappelijke isolatie heeft hier een extra negatief effect op.

D’BROEJ heeft vanuit haar acht jeugdwerkingen in Brussel contact met meer dan 2.500 kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. Onze jeugdwerkers kennen de thuissituatie van die jongeren goed en genieten hun vertrouwen én dat van hun ouders. Dat maakt van hen bevoorrechte personen om hulp aan te bieden. We hebben immers rechtstreeks contact met jongeren die veel andere organisaties niet bereiken. We stellen in de huidige situatie vast dat veel kinderen en jongeren thuis geen toegang hebben tot een computer.

De voorbije weken hebben de jeugdwerkers individuele contacten met hen onderhouden via de telefoon. Ze steunen hen waar kan en merken een grote nood aan groepsmomenten. Voor de  jongeren die wél een laptop hebben zetten ze regelmatig online momenten op. Die paar goede momenten samen per week en de kans om hun schoolwerk te maken, gunnen we aan alle jongeren.

D’BROEJ wil de komende dagen en weken laptops bezorgen aan de kinderen en jongeren die er een nodig hebben. We streven ernaar om minstens 250 laptops te kunnen bezorgen aan de Brusselse jongeren die door deze coronacrisis extra getroffen worden en via andere kanalen dan de onze moeilijk bereikbaar zijn. Deze growfunding is daarbij een van de pistes die we inzetten.