We zoeken een jeugdwerker outreach voor team sociale inclusie

D’Broej zoekt een jongerenwerker outreach voor het team sociale inclusie

D’Broej organiseert activiteiten en trajecten voor kinderen en jongeren, met als doel hen te versterken in verschillende levensdomeinen. Verspreid over Brussel zetten diverse teams zich dagelijks in om jongeren in hun vrije tijd te begeleiden. We zijn op zoek naar een jeugdwerker voor het team sociale inclusie. Dit team richt zich op jongvolwassenen (15 – 30 jaar) in kwetsbare situaties die geen aansluiting vinden bij een opleiding, de arbeidsmarkt of andere activiteiten. Zij ervaren verschillende drempels, waardoor zij bovendien geen toegang hebben tot de juiste ondersteuning voor hun uitdagingen.

Met het team sociale inclusie willen we hen deze ondersteuning bieden. Via outreachende activiteiten, vindplaatsgericht werken, permanenties en individuele begeleiding bouwen we een vertrouwensband op met jongeren. Ons doel is om jongeren op een positieve manier te activeren en te oriënteren richting een opleiding, studie of werk, door hen op maat te ondersteunen in alle levensdomeinen.

De job bestaat uit volgende kerntaken:

 • Je werkt rond het welzijn van jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties. Jouw focus is daarbij het activeren van jongeren en hen begeleiden richting werk of opleiding.
 • Hiervoor sta je zelf mee aan het roer om de concrete invulling te bepalen, (geef zeker mee in jouw motivatiebrief welke kerntaken jou het meeste liggen):
  • Organiseer je permanenties of onthaalmomenten.
  • Werk je outreachend, je gaat maw actief op pad in kwetsbare wijken om contacten met jongeren te leggen en werkt vindplaatsgericht.
  • Organiseer je collectieve activiteiten (vb. sport, culturele uitstappen, ruptures/trektochten…) en legt van daaruit de link om individuele trajecten op te starten.
 • Je werkt hiervoor samen met collega’s met aanvullende expertises en met relevante organisaties ivm psychosociale ondersteuning (huisvesting, justitie, onderwijs,…) en tewerkstelling (zoals vb. actiris)
 • Maw, je volgt geen vast stappenplan maar gaat op zoek naar wat werkt en nodig is voor de jongeren.

We zoeken daarvoor iemand met volgend profiel:

 • Je kent de Brusselse jongeren en kan vlot en laagdrempelig contacten met hen leggen. Dat vormt de basis om op geduldige en empathische wijze te werken aan een vertrouwensband.
 • Je bent flexibel en kan vlot inspringen op opportuniteiten die zich aandienen of noden bij de jongeren die je detecteert.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van individuele trajecten: je kan de noden analyseren, kan inschatten wanneer een doorverwijzing nodig is en de brug leggen met partners. Je hebt daarbij evenveel oog voor het proces als voor het gewenste eindresultaat.
 • Je bent proactief, hebt zin voor initiatief en kan zelfstandig werken.
 • Je spreekt vloeiend Frans, Nederlands en eventueel nog andere talen. Maar je bent ook het type dat zelf zonder gemeenschappelijke taal de zaken uitgelegd krijgt.

We bieden jou:

 • Een contract van min. Halftijds, max. voltijds (geef in je motivatiebrief mee hoeveel jij graag zou willen werken)
 • Correcte verloning conform PC 329.01. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Een aantrekkelijk verlofpakket dat groeit als je langer in dienst bent.
 • Constante groeimogelijkheden en vorming.
 • Openbaar vervoer-abonnement voor woon-werkverkeer 100% terugbetaald. Je krijgt ook een telefoonvergoeding.
 • Een gevarieerde job, met ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing in een door waarden gedreven Brusselse jeugdorganisatie met een hoge maatschappelijke relevantie.

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Interesse?

Wij zijn klaar om je vanaf september te verwelkomen. Dus stuur ons voor 25 augustus je cv en een motivatiebrief naar job@dbroej.be  met vermelding “jeugdwerker outreach”.